GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: ấp Thôi Môi

Email: mghoakhanhdong@gmail.com

Điện thoại: 02723768808

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên có trình độ chuyên môn về giáo dục mầm non. Trường có 12 giáo viên có trình độ từ đạt chuẩn trở lên trong đó: 1 gv đạt chuẩn (trung học sư phạm) chiếm 8,3%, và 11 giáo viên đạt mức trên chuẩn ( cao đẳng và đại học sư phạm) chiếm 91,7%. Hắng năm trường có ít nhất 2 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (đạt ngưỡng chỉ tiêu quy định của PGD), 100% gv đạt danh hiệu gvg cấp trường và tập thể trường mẫu giáo Hòa Khánh Đông đạt danh hiệu tập thể lao đông tiên tiến.Là những giáo viên có tinh thần trách nhiệm với nghề, yêu nghề mến trẻ và được sự tin yêu của nhiều phụ huynh trong nhiều năm.

3. Mục tiêu đào tạo:
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp

- Giúp trẻ phát triển toàn diện về tất cả các mặt: đức- trí- thể- mĩ.

- Giáo dục và chăm sóc tốt cho trẻ: trẻ được quan tâm, đối xử công bằng

- Đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi trong địa bàn được ra lớp và được hoàn thành chương trình giáo dục mầm non

4. Phương châm giáo dục:
- Trẻ được phát triển toàn diện

- Với trẻ mỗi ngày đến trường là một niềm vui

- Trẻ được trải nghiệm, khám phá và thực hành

- Trẻ được học tập và vui chơi và chăm sóc với những điều kiên tốt nhất của trường

5. Phương thức hoạt động của trường:
- Mục tiêu và phương pháp trọng tâm của trường là xây ựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

- Trẻ được học được vui chơi và quan trọng là trẻ được tự mình khám phá

- Dạy trẻ những kỹ năng sống: trẻ sẽ được học tập những kỹ năng sống cơ bản giúp trẻ phát triển toàn diện hơn

- Quan tâm chăm sóc và yêu thương với tất cả các cháu

 

Ban giám hiệu Trường Mẫu giáo Hòa Khánh Đông