Địa chỉ: Thôi Môi
Điện thoại: 723768808
 • Nguyễn Thị Thanh Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0984439045
  • Email:
   thanhut72@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   01667752138
  • Email:
   huuhanh2138@gmail.com