Địa chỉ: Thôi Môi
Điện thoại: 723768808

các bé tham gia hội thi liên hoan tiếng hát tuổi mầm non cấp huyện năm 2017- 2018


Các bé còn nhỏ tuổi nhung rất giỏi dù các con không đạt giải cao nhất nhưng đối với các cô thì các con luôn tuyệt vời nhất. Yêu các con !