Địa chỉ: Thôi Môi
Điện thoại: 723768808

sân chơi ngoài trời của bé


Trường có sân chơi rộng với nhiều dđồ chơi ngoài trời phù hợp với độ tuổi mầm non, các đồ chơi được bố trí hợp lý đảm bảo an toàn cho trẻ, sân chơi sạch.